SMOG STOP
Skierowany do przedszkoli program edukacyjny EkoCentrum Wrocław

ankieta dla nauczycieli przedszkolnych

"SMOG STOP - skierowany do przedszkoli program edukacyjny EkoCentrum Wrocław"

Ankieta dla przedszkoli dotycząca edukacji antysmogowej

Szanowni Państwo celem ankiety jest rozpoznanie stanu wiedzy o problemie, identyfikacja realizowanych działań edukacyjnych i prewencyjnych oraz ocena potrzeby wsparcia dla przedszkoli (na podstawie ankiety Fundacja EkoRozwoju będzie starała się o zewnętrzne środki na działania edukacyjne w przedszkolach). Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety
Dane osobowe
  • Imię i Nazwisko:
  • Instytucja (nazwa przedszkola, nr, adres )
  • E-mail

1. Jak ocenia Pani/Pan stan wiedzy kadry przedszkola dotyczący jakości powietrza w mieście?

zerowy

2. Jak ocenia Pani/Pan stan wiedzy kadry przedszkola dotyczący wpływy jakości powietrza na zdrowie?

zerowy

3. Czy w przedszkolu sprawdzana jest jakość powietrza – np. na oficjalnej stronie miasta http://www.wroclaw.pl/srodowisko/jakosc-powietrza lub na stronie z prognozami https://powietrze.uni.wroc.pl/ ?

TAK
NIE

4. Jeśli jest sprawdzana jakość powietrza – jak często jest to robione?

codziennie przez cały rok
codziennie – ale tylko w sezonie grzewczym (październik – kwiecień)
sporadycznie – w przypadku symptomów złej jakości powietrza

5. Jeśli jest sprawdzana jakość powietrza – ile razy dziennie jest ona sprawdzana?

jeden raz dziennie
kilka razy dziennie (w zależności od pory wyjść i wietrzenia obiektu)

6. Czy w przedszkolu uzależnia się wyjścia dzieci na zewnątrz w zależności od jakości powietrza? (w szczególności czy dzieci nie wychodzą gdy Indeks Jakości Powietrza pokazuje wartości zła i bardzo zła (kolory czerwone).

nie uzależnia się pór wyjścia od jakości powietrza
wyjścia na zewnątrz uzależnione są od jakości powietrza, ale sporadycznie zdarzają się wyjścia przy złej jakości
w przypadku złej jakości powietrza dzieci nie wychodzą na zewnątrz

7. Czy w przedszkolu prowadzone są działania edukacyjne dotyczące jakości powietrza?

TAK
NIE

jakie?

9. Czy jest planowane w przedszkolu prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących jakości powietrza?

TAK
NIE

jakie?

11. Czy przedszkole planuje skorzystać z programu edukacyjnego SMOG opracowanego przez Fundację EkoRozwoju dzięki finansowaniu ze środków Gminy?

TAK
NIE
[materiały edukacyjne udostepnione są w naszym serwisie na stronie przedszkola.php]

12. Jeśli przedszkole zamierza skorzystać z programu edukacyjnego SMOG to jaka część grup przedszkolnych zostanie objęta programem?

wszystkie dzieci
grupy dzieci starszych
wybrana grupa (zajęcia pilotażowe)

13. Kiedy planowane jest rozpoczęcie realizacji cyklu scenariuszy SMOG?

14. Jakie wsparcie byłoby przydatne dla przedszkola w zakresie działań edukacyjnych i prewencyjnych dotyczących jakości powietrza? (można zaznaczyć kilka)

wydruk materiałów edukacyjnych
plakaty i ulotki dla rodziców
szkolenia edukacyjne dla nauczycieli (poza przedszkolem)
szkolenia edukacyjne dla nauczycieli na terenie przedszkola np. podczas Rad Pedagogicznych
spotkania informacyjne dla rodziców
monitory informacyjne prezentujące prognozę jakości powietrza
inne

jakie?

22. Jaki jest sposób ogrzewania przedszkola?

Ciepło sieciowe (ciepłownia)
piec na gaz
piec na węgiel
piec na drewno
inne

jakie?

24. Czy na terenie przedszkola znajduje się parking dla rowerów?

TAK
NIE

25. Czy jest potrzeba budowy/ewentualnie rozbudowy parkingu rowerowego w przedszkolu?

TAK
NIE

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb ankiety „SMOG STOP”.Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Raport z badań ankietowych zostanie Państwu przesłany na podany e-mail oraz przekazany Urzędowi Miejskiemu.