SMOG STOP
Skierowany do przedszkoli program edukacyjny EkoCentrum Wrocław

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA WROCŁAWSKICH PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo

Poniżej przentujemy materiały edukacyjne powstałe w ramach skierowanego do przedszkoli programu edukacyjnego SMOG STOP.
Program adresowany jest do nauczycieli przedszkolnych - zgdony jest z podstawą porgramowa oraz został pozytywnie zaopiniowany przez metodyka. W skład programu wchodzi 12 scenariuszy edukacyjnych dotyczących problemu smogu wraz z bajką edukacyjną i materiałami dydaktycznymi. Realizowane scenariusze opierają się na czynnym angażowaniu nauczycieli, dzieci, rodziców i środowiska lokalnego, przez co wpływają na kształtowanie świadomość i wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza zarówno u najmłodszych, jak i dorosłych.
Zachęcamy do korzystania również przedszkola spoza Wrocławia

Wrocławskie przedszkola zachęcamy też do wypełnienia ankiety, której celem jest rozpoznanie stanu wiedzy o problemie, identyfikacja realizowanych działań edukacyjnych i prewencyjnych oraz ocena potrzeby wsparcia dla przedszkoli. Zebrane informacje pozwolą nam starać się o zewnętrzne środki na działania edukacyjne w przedszkolach.

wypełnij ankietę

Materiał edukacyjny dla przedszkoli

instrukcja dla nauczycieli

instrukcja dla nauczycieli do prowadzenia zajęć o smogu w oparciu o dostepne na serwisie materiały: bajkę i scebariusze

Materiał edukacyjny dla przedszkoli

Niebajka o smogu

Magdalena Bąkowska
Niebajka o smogu

wypełnij ankietę