Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"

Weź udział w naszych szkoleniach!

zapoznaj się z
programem najbliższego szkolenia
zgłoś swój udział
- wypełnij formularz zgłoszeniowy

EkoCentrum Wrocław: warsztaty dla nauczycieli i liderów edukacyjnych  *CZYSTA EDUKACJA*

27 października (czwartek) 2016 r.

EkoCentrum, Fundacja EkoRozwoju
ul. Św. Wincentego 25 A, C,
50-252 Wrocław

Program

9:45 - 10:10
Rejestracja i przywitanie gości (przedstawienie celu i programu szkolenia)
10:10 - 10:40
ZAGROŻENIA ZDROWOTNE związane ze smogiem ‐ "niską emisją" / Hanna Schudy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO‐UNIA (co nam grozi? szkodliwość zdrowotna niskiej emisji , czym jest niska emisja? informacje dotyczące zanieczyszczeń powietrza i ich źródeł, porównanie sytuacji w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej, w miarę potrzeb przewidywane użycie fragmentów filmów z wypowiedziami lekarzy specjalistów dotyczących szkodliwości smogu "lekarze o smogu")
10:40 - 11:10
POTRZEBA ZMIAN po co i jak walczyć z niską emisją i jak wprowadzać gospodarką niskoemisyjną / Marcin Popkiewicz, fizyk, analityk trendów światowych, portal www.ziemianarozdrozu.pl autor szeregu książek popularnonaukowych – w tym: „Rewolucja energetyczna – ale po co?” Dlaczego potrzebujemy poważnych zmian? jakie globalne i lokalne wyzwania stoją przed nami? Co możemy zrobić – i dlaczego właśnie jest to niezbędne?
11:10 - 11:50
NOWOCZESNE METODY EDUKACYJNE w walce ze smogiem / Marcin Popkiewicz Jak w sposób nowoczesny i efektywny edukować o zanieczyszczeniu powietrza? Jak dopasować edukację do skali problemu? Jak sprawić by edukacja była skuteczna?
11:50 - 12:10
Przerwa
12:10 - 15:10
Antysmogowe rozwiązania ‐ prowadzenie warsztatów: Krzysztof Smolnicki Fundacja Eko-Rozwoju / Marcin Popkiewicz W trakcie warsztatów planujemy wykorzystanie nowoczesnych internetowych narzędzi edukacyjnych, typu: kalkulator emisji, kalkulator termomodernizacji budynków i mieszkań, symulatorów globalnych (prezentacja narzędzi internetowych) oraz pokaz profesjonalnego pomiaru zanieczyszczenia powietrza przy użyciu pyłomierza. Uczestnicy warsztatów otrzymają przykładowe scenariusze edukacyjne dotyczące smog. Przewidujemy również pracę w podgrupach w celu dopasowania scenariuszy edukacyjnych do potrzeb w aspekcie potrzebnych lokalnych działań antysmogowych. UWAGA – uczestnicy warsztatów otrzymają możliwość nieodpłatnego korzystania z prezentowanych interaktywnych narzędzi edukacyjnych.
od 15:10
Podsumowanie całości szkolenia, drobny poczęstunek i rozmowy kuluarowe

KONTAKT:
Dolnośląski Alarm Smogowy, Małgorzata Sawicka msawicka@eko.org.pl, tel. 501 053 360
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.10.2016r.

 
 

EkoCentrum Wrocław: warsztaty dla nauczycieli i liderów edukacyjnych  *CZYSTA EDUKACJA*

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY:
*CZYSTA EDUKACJA*

Dane osobowe
 • Imię i Nazwisko:
 • miejsce zamieszkania (miejscowość)
 • Tel kontaktowy
 • E-mail
 • nazwa szkoły/ instytucji w jakiej pracujesz
 • na jakim stanowisku
Preferencje
 • Czy masz wymagania specjalne odnośnie diety, etc.?:
  NIE
  TAK
 • Jak będziesz dojeżdżać na warsztaty?
  samochód
  komunikacja zbiorowa
  rower
Doświadczenie
 • Skąd dowiedziałe/aś się o warsztatach?:
  Ze strony DASu
  profilu DASu na FB
  ze strony internetowej
  Od znajomych
  Na szkoleniach Wysokie Koszty Niskiej Emisji
  inne
 • Czy brałe/aś udział w seminarium „Wysokie Koszty Niskiej Emisji”?
  NIE
  TAK
 • Jakiego przedmiotu uczysz?
 • w jakiej grupie wiekowej?
  przedszkole
  szkoła podstawowa klasy I - III
  szkoła podstawowa klasy IV - VI
  gminazjum
  szkoła średnia
 • Czy prowadzisz edukację ekologiczną?
  TAK
  NIE
 • Jeśli tak to opisz czego dotyczy? Jakie formy edukacji stosujesz?
 • Czy wśród realizowanych działań była edukacja dotycząca jakości powietrza?
  TAK
  NIE
 • (jeśli tak prośba o krótki opis)
 • Jaka jest Twoja motywacja - co skłoniło Cię do podjęcia działań, chęci udziału w szkoleniach?
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza”. [ zgłoszenia z formularza online wpływają na adres: redakcja@eko.org.pl ]

==========================================