Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"

Projekt „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza.”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIA:
"STOP SMOG - antysmogowa edukacja we wrocławskich przedszkolach"

zapisy na szkolenia z powodu wyczerpania limitu zgłoszeń zostają wstrzymane

Wybór szkolenia
  • STOP SMOG - antysmogowa edukacja we wrocławskich przedszkolach
  • Antysmogowi liderzy
  • Czysta edukacja
Data i miejsce listopad2016:
  • EC
Dane osobowe
  • Imię i Nazwisko:
  • Instytucja (nazwa przedszkola, nr, adres )
  • Stanowisko
  • Adres korespondencyjny
  • Tel kontaktowy
  • E-mail
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkolenia „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza”.