SELECT * FROM cross_szkolenia WHERE id_0 =21 AND id_1 = 32 ;SELECT * FROM cross_szkolenia WHERE id_0 =21 AND id_1 = 33 ;SELECT * FROM cross_szkolenia WHERE id_0 =21 AND id_1 = 18 ; Polanica Zdrój: warsztaty *Antysmogowi Liderzy*
Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"
tytul: Szkolenie *STOP SMOG - antysmogowa edukacja we wrocławskich przedszkolach*tytul: EkoCentrum Wrocław: Warsztaty dla nauczycieli *Czysta Edukacja*tytul: EkoCentrum Wrocław: Warsztaty dla nauczycieli *Czysta Edukacja*tytul: Szczecin: WYSOKIE KOSZTY *NISKIEJ EMISJI*tytul: Gorzów Wielkopolski: WYSOKIE KOSZTY *NISKIEJ EMISJI*tytul: Zielona Góra: WYSOKIE KOSZTY *NISKIEJ EMISJI*

Polanica Zdrój: warsztaty *Antysmogowi Liderzy*

WARSZTATY ANTYSMOGOWI LIDERZY

28-29 października (piątek-sobota) 2016 r.
Polanica Zdrój

Hotel Alpejski
ul. Zdrojowa 89, 57-320 Polanica-Zdrój

Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla lokalnych liderów zaangażowanych w kwestie jakości powietrza.

Warsztaty ANTYSMOGOWI LIDERZY to dwa dni wypełnione kreatywną pracą warsztatową oraz wykładami ekspertów.

Program

DZIEŃ PIERWSZY

10:00 - 11:00 Sesja wprowadzająca - przedstawienie projektu i celu szkolenia

11:00 - 12:30 WYKŁAD WPROWADZAJĄCY „Jak ograniczyć niską emisję na tle potrzeb i możliwości przestawienia gospodarki Polski na gospodarkę niskoemisyjną – koszty i korzyści” - Marcin Popkiewicz

12:30 - 13:00 Przerwa kawowa

13:00 - 14:30 ODZIAŁYWANIE SPOŁECZNE – „Jak skutecznie uświadamiać zagrożenia dla ludzi i środowiska związane z niską emisją i stosowaniem najgorszych gatunków węgla - na przykładzie Krakowskiego Alarmu Smogowego” - Anna Dworakowska

14:30 - 15:30 Obiad

15:30 - 17:30 BLOK WARSZTATOWY „Od zagrożeń do korzyści - zastosowanie metod oddziaływania społecznego”

17:30 - 18:00 Przerwa kawowa

18:00 - 20:00 BLOK WARSZTATOWY „Działania społeczne i aktywizowanie obywateli – pozytywne przykłady i dobre praktyki antysmogowe”

20:00 Kolacja

DZIEŃ DRUGI

8:00 - 9:00 Śniadanie

9:00 - 11:00 BLOK WARSZTATOWY „Budowanie lokalnych koalicji antysmogowych”

11:00 - 11:20 Przerwa kawowa

11:20 - 13:20 BLOK WARSZTATOWY „Planowanie działań antysmogowych”

13:20 - 14:30 Obiad

14:30 – 15:00 Techniki pomiaru pyłu zawieszonego (PM10 PM2,5) przy użyciu pyłomierza mobilnego

15:00 – 17:00 BLOK WARSZTATOWY (2 h) „Oddziaływanie medialne”

 

zgłoś się na warsztaty

galeria fotografii

rollup-y