Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"
tytul: kontakttytul: serwis to pdf

O projekcie *Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza*

Projekt „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza” realizowany jest w oparciu o umowę nr 567/2015/WN-50/EE-SE/D o dofinansowanie w formie dotacji zawarta w Warszawie w dniu 24.11.2015 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Stowarzyszeniem Ekologicznym "EKO-UNIA" z siedzibą we Wrocławiu.
Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia: 245.590,00 zł ,
Kwota dotacji do 211.055,00 zł

Projekt wspiera działania inicjatywy społecznej Dolnoslaskiego Alarmu Smogowego.
Projekt edukacyjny  „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza” obejmuje organizację cyklu szkoleń i warsztatów na temat problemu niskiej emisji w różnych miejscowościach 4 województw południowo-zachodniej Polski.
Uczestnikami szkoleń są pracownicy administracji, oświaty,działacze organizacji pozarządowych, lekarze i mieszkańcy. Podczas zajęć szkoleniowych wykorzystane będą nowoczesne metody oraz narzędzia edukacyjne.

Uczestnicy zapoznają się z użyciem sprzętu do pomiarów rakotwórczych pyłów w powietrzu – pyłomierz szkoleniowy. Podczas wykładów pokazywane będą wideotutoriale dotyczące „dobrych praktyk” w walce z problemem niskiej emisji. Ponadto uczestnicy korzystają ze szkoleniowych rollupów oraz broszur informacyjnych. W ramach warsztatów odbywają się moderowane kreatywne dyskusje w podgrupach służące wydobyciu potencjału intelektualnego całej grupy w tworzeniu kompleksowych strategii działania.

Cel główny projektu:
Podniesienie poziomu świadomości w zakresie problemu złej jakości powietrza, w tym szczególnie problemu niskiej emisji w województwach południowo-zachodniej Polski

Cele szczegółowy:
1) Dostarczenie kompleksowej wiedzy grupom docelowym oraz ogółowi obywateli o skutkach zdrowotnych złej jakości powietrza, głównych przyczynach tego stanu oraz sposobach przeciwdziałania jemu
2) Aktywizacja poprzez szkolenie i współpracę liderów lokalnych na rzecz działań eliminujących „niską emisję” w ich miejscach zamieszkania i gminach, uzyskanie efektu kaskadowego, przekazanie wiedzy i włączenie do pomocy innych ludzi

Realizacja założeń osiągana jest przez poprowadzenie szkoleń w kilku rejonach kraju.

Jest 16 takich przedsięwzięć.
12 szkoleń przekaże podstawową wiedzę na temat niskiej emisji w 4 województwach:
Dolny Śląsk - I kwartał
Wielkopolska - II kwartał
Lubuskie, Zachodniopomorskie – III kwartał
Dolny Śląsk, Wielkopolska – IV kwartał

2 dwudniowe szkolenia dla lokalnych liderów – III i IV kwartał
2 szkolenia dla nauczycieli i liderów edukacyjnych - III i IV kwartał