Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"
tytul: *Szkodliwość smogu* dr Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medycznytytul: Jakość powietrza w województwie lubuskim (...) - Gorzów Wlkp.tytul: *Technologie ograniczania niskiej emisji oraz źródła finansowania* Radosław Gawlik, Stow. Ekol. EKO-UNIA (Gorzów Wlkp.)tytul: *Wsparcie inwestycji z zakresu ochrony powietrza przez WFOŚiGW w Szczecinie*, Jacek Chrzanowski, WFOŚiGW w Szczecinietytul: *Technologie ograniczania niskiej emisji oraz źródła finansowania*, Radosław Gawlik, Stow. EKO-UNIA (Szczecin)tytul: *Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ*, Przemysław Śusek, WIOŚ w Zielonej Górze

*Analiza jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na tla kraju wg oceny jakości powietrza za 2015 rok* Renata Ryska, WIOŚ w Szczecinie