Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"
tytul: Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań - Danuta Krysiaktytul: Szkodliwość smogu niskiej emisji - dr med. Adam Stańczyk (Wojskowy Instytut Medyczny)tytul: Siła aktywnych obywateli - Krakowski Alarm Smogowytytul: Jakość powietrza w województwie dolnośląskim - Wałbrzychtytul: Jakość powietrza w województwie dolnośląskim - Bolesławiec - Teresa Zarodkiewicz, WIOŚ we Wrocławiutytul: Jakość powietrza w województwie wielkopolskim - Nowy Tomyśl - Danuta Krysiak, WIOŚ w Poznaniu

Jak ograniczyć niską emisję na tle potrzeb i możliwości przestawienia gospodarki Polski na gospodarkę niskoemisyjną – koszty i korzyści