Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"
tytul: Oskar Kulik: Jak sobie radzić z niską emisją?tytul: Piotr Muskała: OD EMISJI DO JAKOŚCI POWIETRZAtytul: System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PLtytul: TECHNOLOGIE ograniczania niskiej emisji - Radosław Gawlik, Radosław Lesisz (Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA)tytul: Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań - Danuta Krysiaktytul: Szkodliwość smogu niskiej emisji - dr med. Adam Stańczyk (Wojskowy Instytut Medyczny)

Jakość powietrza w Wielkopolsce na podstawie danych WIOŚ w Poznaniu - Anna Chlebowska-Styś (WIOŚ Poznań)