Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"

Relacje video ze szkoleń

JAKOŚĆ POWIETRZA na Dolnym Śląsku

Barbara Kwiatkowska-Szygulska, Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ocena stanu, system monitoringu i prognozowania, informowanie społeczeństwa
SZKODLIWOŚĆ smogu - "niskiej emisji"

– dr med. Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON

(wpływ smogu na zdrowie, zanieczyszczenie powietrza i jego źródła, porównanie sytuacji w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej, wypowiedzi lekarzy, potrzeba działań)
TECHNOLOGIE ograniczania niskiej emisji

Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

możliwość zmiany źródeł ciepła i paliwa, termomodernizacja budynków, wykorzystania OZE, możliwości i realia, kompleksowość inwestycji – dobre praktyki walki z "niską emisją”
TECHNOLOGIE ograniczania niskiej emisji

termomodernizacja domu jednorodzinnego

opis
TECHNOLOGIE ograniczania niskiej emisji

termomodernizacja budynku - ul. Sernicka

Lekarze o smogu - Adam Stańczyk

 

Lekarze o smogu - Piotr Dąbrowiecki

 

Dobre praktyki - termomodernizjacja

 

 
 
 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 
 

listopad 2016*

POTRZEBA ZMIAN po co i jak walczyć z niską emisją i jak wprowadzać gospodarką niskoemisyjną - M.Popkiewicz, szkolenie Czysta Edukacja

2016-11-17

październik 2016

Jak ograniczyć niską emisję na tle potrzeb i możliwości przestawienia gospodarki Polski na gospodarkę niskoemisyjną – koszty i korzyści - M.Popkiewicz,28.10.16 r.-Polanica-Zdroj

2016-10-28

Zagrożenia zdrowotne związane ze smogiem - Hanna Schudy Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

2016-10-28

"Szkodliwość smogu" dr Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

2016-10-10

Jakość powietrza w województwie lubuskim (...) - Gorzów Wlkp.

2016-10-10

"Technologie ograniczania niskiej emisji oraz źródła finansowania" Radosław Gawlik, Stow. Ekol. EKO-UNIA (Gorzów Wlkp.)

2016-10-10

*Analiza jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na tla kraju wg oceny jakości powietrza za 2015 rok* Renata Ryska, WIOŚ w Szczecinie

2016-10-10

*Wsparcie inwestycji z zakresu ochrony powietrza przez WFOŚiGW w Szczecinie*, Jacek Chrzanowski, WFOŚiGW w Szczecinie

2016-10-10

*Technologie ograniczania niskiej emisji oraz źródła finansowania*, Radosław Gawlik, Stow. EKO-UNIA (Szczecin)

2016-10-10

*Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ*, Przemysław Śusek, WIOŚ w Zielonej Górze

2016-10-10

wrzesień 2016

Jakość powietrza w województwie dolnośląskim - Wałbrzych

2016-09-09

Jakość powietrza w województwie dolnośląskim - Bolesławiec - Teresa Zarodkiewicz, WIOŚ we Wrocławiu

2016-09-09

Jakość powietrza w województwie wielkopolskim - Nowy Tomyśl - Danuta Krysiak, WIOŚ w Poznaniu

2016-09-09

Szkodliwość smogu - dr Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

2016-09-09

Technologie ograniczania niskiej emisji - Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

2016-09-09

Zespół d/s jakości powietrza na Dolnym Śląsku oddycha tym samym powietrzem - Radosław Lesisz, Instytut Rozwoju Terytorialnego

2016-09-09

lipiec 2016

Jak ograniczyć niską emisję na tle potrzeb i możliwości przestawienia gospodarki Polski na gospodarkę niskoemisyjną – koszty i korzyści

2016-07-08

Siła aktywnych obywateli - Krakowski Alarm Smogowy

2016-07-06

marzec 2016

Jerzy Żurawski: Technologie ograniczania niskiej emisji

2016-03-30

WIOŚ W-w: Jakość powietrza na Dolnym Śląsku

2016-03-30

dr med. Adam Stańczyk: Szkodliwość smogu - niskiej emisji

2016-03-30

Łukasz Hada: Projekt doradztwa energetycznego

2016-03-30

Oskar Kulik: Jak sobie radzić z niską emisją?

2016-03-30

Piotr Muskała: OD EMISJI DO JAKOŚCI POWIETRZA

2016-03-30

System prognoz i udostępniania informacji o jakości powietrza LIFE-APIS/PL

2016-03-30
PREZENTACJA:
materialy.php?dzial=2&kat=14&art=20

Jakość powietrza w województwie dolnośląskim - Bolesławiec - Teresa Zarodkiewicz, WIOŚ we Wrocławiu

"Jakość powietrza w województwie dolnośląskim - Bolesławiec"  Teresa Zarodkiewicz, WIOŚ we Wrocławiu

PREZENTACJA:
materialy.php?dzial=2&kat=14&art=21

Jakość powietrza w województwie wielkopolskim - Nowy Tomyśl - Danuta Krysiak, WIOŚ w Poznaniu

"Jakość powietrza w województwie wielkopolskim - Nowy Tomyśl" Danuta Krysiak, WIOŚ w Poznaniu

PREZENTACJA:
materialy.php?dzial=2&kat=14&art=22

Szkodliwość smogu - dr Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

"Szkodliwość smogu" dr Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medyczny

PREZENTACJA:
materialy.php?dzial=2&kat=14&art=23

Technologie ograniczania niskiej emisji - Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

"Technologie ograniczania niskiej emisji" Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

PREZENTACJA:
materialy.php?dzial=2&kat=14&art=24

Zespół d/s jakości powietrza na Dolnym Śląsku oddycha tym samym powietrzem - Radosław Lesisz, Instytut Rozwoju Terytorialnego

" Zespół d/s jakości powietrza na Dolnym Śląsku oddycha tym samym powietrzem" Radosław Lesisz, Instytut Rozwoju Terytorialnego