Szkolimy dla czystego powietrza
Projekt: "Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza"

blok video

Relacje video ze szkoleń

JAKOŚĆ POWIETRZA na Dolnym Śląsku

Barbara Kwiatkowska-Szygulska, Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

ocena stanu, system monitoringu i prognozowania, informowanie społeczeństwa
SZKODLIWOŚĆ smogu - "niskiej emisji"

– dr med. Adam Stańczyk, Wojskowy Instytut Medyczny CSK MON

(wpływ smogu na zdrowie, zanieczyszczenie powietrza i jego źródła, porównanie sytuacji w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej, wypowiedzi lekarzy, potrzeba działań)
TECHNOLOGIE ograniczania niskiej emisji

Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

możliwość zmiany źródeł ciepła i paliwa, termomodernizacja budynków, wykorzystania OZE, możliwości i realia, kompleksowość inwestycji – dobre praktyki walki z "niską emisją”